İNTERNET ERİŞİMİ

CİHAZ SAHİPLİĞİ

OYUN OYNAMA ALIŞKANLIKLARI

SOSYAL AĞ KULLANIMI

FACEBOOK

TWITTER

INSTAGRAM

YOUTUBE

TİKTOK

SNAPCHAT