Türkiye'nin
Sosyal Ağ Verisi

Videoyu izle

Sosyal Ağ Haritası, Türkiye’nin internet ve sosyal ağ kullanımı verilerini düzenli periyotlarla yapılan araştırmalar sonucunda kamuoyunun dikkatine sunar.

Amaç
 • Türkiye’nin sosyal ağ kullanım alışkanlıklarını farklı demografik veriler etrafında karşılaştırmalı olarak ortaya koymak

 • Gerek akademi gerekse özel sektör için iletişim alanında veri üretmek

 • Türkiye'deki internet ve sosyal ağ kullanımı hakkında kamuoyunu bilgilendirmek

Kapsam
 • Türkiye’nin yedi coğrafi bölgesini kapsayan ve her araştırma döneminde en az 5.000 kişiyle görüşülen araştırmalar düzenlemek

 • Demografik değişkenlere göre Türkiye’nin sosyal ağ kullanımı incelemek

 • Türkiye’de en fazla kullanılan sosyal ağların, kullanım alışkanlıklarına ilişkin veriler üretmek

 • Türkiye’nin yedi coğrafi bölgesini kapsayan ve her araştırma döneminde en az 5.000 kişiyle görüşülen araştırmalar düzenlemek

 • Demografik değişkenlere göre Türkiye’nin sosyal ağ kullanımı incelemek

 • Türkiye’de en fazla kullanılan sosyal ağların, kullanım alışkanlıklarına ilişkin veriler üretmek

Kapsam
Kazanım
 • Türkiye’nin sosyal ağ verisini üretmek

 • Sosyal ağ ve dijitalleşme konusunda yapılacak çalışmalara şeffaf ve güvenilir veri sağlamak

 • Türkiye'nin sosyal ağ tercihlerini ve kullanım alışkanlıklarını ayrıntılı raporlar halinde ortaya sunmak

Metodolojimiz

Map

Sosyal Ağ Haritası kapsamında Türkiye’nin yedi bölgesinde yüz yüze anket yöntemiyle düzenli periyotlar halinde araştırmalar yürütülmektedir. Araştırmalar sonucunda internet erişimi, oyun alışkanlıkları, cihaz sahipliği ve sosyal ağ kullanım alışkanlıklarına dair üretilen veriler, demografik değişkenlere göre incelenerek ilgililerin ve kamuoyunun dikkatine sunulmaktadır.