Sosyal Ağların Denetimi

İndirme Seçenekleri

Araştırma Dönemi: Ocak-Aralık 2021 

Kaynak: Sosyal Ağ Kullanımı Raporu 2021