Sosyal Ağların Denetimi

İndirme Seçenekleri

Araştırma Dönemi: Ocak-Aralık 2021 

Veri Hakkında: Sosyal ağ kullanıcılarına sosyal ağların denetlenmesi konusundaki düşünceleri sorulmuştur.

Kaynak: Sosyal Ağ Kullanımı Raporu 2021