Durum Güncellemesi

İndirme Seçenekleri

Araştırma Dönemi: Ocak-Aralık 2021

Veri Hakkında: Facebook kullanıcısı olduğunu ifade eden katılımcılara, Facebook’ta hangi sıklıkla durum güncellemesi yaptıkları sorulmuştur.

Kaynak: Facebook Kullanım Raporu 2021